ROK 2020 ROKIEM FIZYKI

 1

„Jest to uhonorowanie polskich fizyków i ich osiągnięć,

a także docenienie cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki.”

- czytamy w ustawie. 

W 100–lecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego Senat pragnie w ten sposób podkreślić zasługi polskich fizyków dla światowej nauki oraz przypomnieć niezwykły rozwój fizyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918.

W szkole podejmiemy wiele działań, aby popularyzować i zwiększyć zainteresowanie młodych ludzi tą niezwykle ciekawą nauką opartą na eksperymentowaniu i dociekaniu oraz ukazać jej wpływ na nasze życie codzienne.