O Bibliotece

 

Jedyne, co musisz wiedzieć, to gdzie jest biblioteka." 

                                                                                                                                     A. Einstein

                                      

 

 B i b l i o t e k a    z a p r a s z a: 

poniedziałki , wtorki,  środy, czwartki  i  piątki 

w  godz. 7.45-16.15

 

   Biblioteka szkolna zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem książek  z zakresu literatury dziecięco – młodzieżowej oraz popularnonaukowej. W miarę możliwości zakupuje nowości książkowe.  Ponadto  promuje czytelnictwo  organizując : spotkania z autorami książek, konkursy literackie ,czytelnicze, plastyczne, recytatorskie, krasomówcze,  wystawki.
   Czytelnia udostępnia książki popularnonaukowe, encyklopedie, wydawnictwa informacyjne, słowniki i czasopisma    

 

Regulamin  biblioteki 

 

  1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice

  2.Każdy czytelnik powinien zapoznać się z harmonogramem wypożyczeń , korzystania z czytelni i stanowisk komputerowych

  3.Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki lub inne  materiały. W przypadku zauważonej wady lub zniszczenia powinni  to   zgłosić    bibliotekarzowi.

  4.Książki  /oprócz zleconych lektur/ można wypożyczyć na   okres dwóch tygodni.

  5.Jednorazowo większą ilość książek wypożyczmy na okres  świąt, długich weekendów  i ferii.

  6.W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez  bibliotekarza

  7.Wszystkie wypożyczone materiały ( książki, czasopisma) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego
  8.Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do  zwrotu książek i   materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 W bibliotece szkolnej uczniowie korzystają z telefonów komórkowych wyłącznie w celu skontaktowania się  z rodzicami/opiekunami