Mobilne warsztaty w 3c

13 maja 2021 roku klasa III c uczestniczyła w mobilnych warsztatach przeprowadzonych przez pracownika Centrum Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Dzieci poznały historię pałacu hetmana Jana Klemensa Branickiego,  obejrzały na filmie replikę reprezentacyjnej rezydencji zbudowanej z klocków LEGO, poznały główne cechy architektoniczne tej budowli powstałej w okresie baroku. Potem w grupach tworzyły  z klocków LEGO dekoracje roślinne i repliki ozdób, które występują na terenie pałacowego ogrodu. 
Zajęcia były bardzo ciekawe, a uczniowie bardzo się w nie zaangażowali.

Opracowała: Maria Ożlańska

IMG 8157IMG 8158IMG 8162IMG 8168IMG 8169IMG 8171

Innowacja pedagogiczna „PALCEM PO MAPIE – ŚWIAT BLIŻEJ NAS”

Autorzy i prowadzący – Katarzyna Cyrynowska i Maria Ożlańska

Adresaci przedsięwzięcia – uczniowie klasy II b i II c

Termin realizacji – rok szkolny 2019/2020

Innowacja polega na cotygodniowych zajęciach, wycieczkach, spacerach i spotkaniach z przedstawicielami życia społecznego i kulturalnego. W każdym miesiącu dzieci odkrywają uroki miasta lub regionu, ich specyfikę geograficzną, historię powstania, zachowane zabytki i nowoczesną architekturę.

Aktywne poszerzanie wiedzy o własnym mieście i regionie będzie osiągane dodatkowo poprzez uczestnictwo w obchodach świąt okolicznościowych, w imprezach środowiskowych oraz przez pracę na zgromadzonych materiałach i środkach edukacyjnych w przygotowanym kąciku regionalnym. Ważne będzie także nawiązanie współpracy z rodzicami i dziadkami, którzy chcieliby udostępnić swoje zbiory w celu wzbogacenia kącików regionalnych.

W pracy z dziećmi wykorzystywane są różnorodne formy i metody aktywizujące, które pozwalają wychowankom tworzyć własny obraz otaczającego ich świata.

Opracowały:

Katarzyna Cyrynowska

Maria Ożlańska

20191119 11123920191119 11075920191119 104821

FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI

Realizując pierwszy moduł – ,,Fikuśne lekturki spod chmurki” Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Czytam z klasą – lekturniki spod chmurki”, uczniowie z klasy 1 c wzorowo wykonały zadania. Swoją przygodę z lekturą ,,Dziecię elfów” H.Ch. Andersena rozpoczęliśmy od wykonania czytusiów oraz chmurek, które towarzyszyły nam przez cały pierwszy moduł. W naszej klasie powstał kącik czytelniczy. Po wysłuchaniu lektury pokolorowaliśmy okładkę, podpisaliśmy i wypełniliśmy karty w ,,Moim lekturniku”. Wykonaliśmy myszkowe zakładki do książki. Uczniowie z zaangażowaniem wykonali ogromną postać głównej bohaterki lektury: Odrobinki. Wspólne działania sprawiły uczniom wiele radości. Te zajęcia były również zachętą do korzystania z klasowego wypożyczania książek z biblioteki szkolnej.

Opracowała: Izabela Wojtala

lekturnik 4Lekturnik 5

INNOWACJA PEDAGOGICZNA ,,POZNAJĘ I OBSERWUJĘ PTAKI"

Głównym celem tej innowacji jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych związanych  z uwrażliwieniem uczniów na obecność ptaków w sąsiedztwie, ich różnorodność, piękno i potrzeby oraz wzbudzanie zainteresowania uczniów ideą aktywnego wypoczynku połączonego z poznawaniem i obserwacją  ptaków.


Termin realizacji innowacji : marzec-czerwiec 2018 r.

 Innowacja będzie realizowana w klasie III e.

Innowacja pedagogiczna ,,Gdzie się podziała woda?”

Głównym  założeniem    tej  innowacji  jest  rozbudzenie  i  rozwijanie  pasji do doświadczeń w edukacji wczesnoszkolnej. Program  ,,Gdzie się podziała woda?”  sprzyja  kreatywności  myślenia podczas wykonywania doświadczeń.

Termin realizacji innowacji: 12.02.2018 r. – 31.05.2018 r.

Innowacja realizowana będzie wśród uczniów klasy III b.

Innowacja pedagogiczna „Matematyka jest OK z OK (ocenianiem kształtującym), czyli wiem, czego i po co się uczę”

OK (ocenianie kształtujące) koncentruje się na dobrym, skutecznym nauczaniu matematyki. Najistotniejszą w nim kwestią jest uświadomienie sobie celu lekcji. Ważny element stanowi też „nacobezu”- na co będziemy zwracać uwagę. „Nacobezu” to dokładne wytyczne dla ucznia, czego musi się nauczyć. Ocenianie kształtujące opiera się również na informacji zwrotnej, która polega na docenieniu dobrych elementów pracy ucznia i udzieleniu wskazówek, w jakim kierunku powinien pracować dalej. Efektem tej innowacji jest m.in. to, że uczeń staje się partnerem nauczyciela w procesie edukacji.

Innowacja pedagogiczna „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”

              Innowacja ta obejmuje cykl zajęć dotyczących Podlasia. Realizowana jest w trakcie przyrody, języka polskiego i historii. Polega na wprowadzeniu nowych treści z zakresu dziejów, tradycji i obyczajów naszego regionu. Ma na celu budowanie patriotyzmu lokalnego, poczucia dumy ze swojej „małej ojczyzny”. Dzięki tym zajęciom, prowadzonym metodami aktywizującymi, uczniowie lepiej poznają kulturę, gwarę, a także różnorodność fauny i flory północno-wschodnich terenów Polski.