Dzień NIEBIESKI

 

29 MARCA 2013 r. (środa)

uczniom klas I – VI SP1
jest ogłoszony

DNIEM KOLORU BŁĘKITNEGO / NIEBIESKIEGO / GRANATOWEGO

Podczas jednej z lekcji komisja przeliczy odzież i dodatki w kolorach

BŁĘKITNYM, NIEBIESKIM i GRANATOWYM.

Liczba rzeczy będzie przeliczona procentowo
na każdego ucznia danej klasy obecnego tego dnia w szkole.

Samorząd Uczniowski SP1